1909 – King Edward School, Hamilton, Ontario

0003

See Also