1899 – Residence, Hamilton, Ontario

Architect: W.W. LaChance

0001